Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO

Mẫu file bài làm thi trực tuyến cho các đối tượng người học bắt đầu sử dụng từ năm học 2021-2022

Mẫu file bài làm thi trực tuyến cho các đối tượng người học bắt đầu sử dụng từ năm học 2021-2022


 
THÔNG BÁO

Hiện tại Nhà trường đăng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Teams và coi đây như một công cụ dự phòng trong trường hợp phần mềm Trans gặp lỗi phải mất nhiều thời gian để khắc phục. Khi được sự đồng ý của Nhà trường/Giảng viên thì Sinh viên mới được chuyển đổi sang hệ thống mới để học. Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Teams cho Sinh viên (Lưu ý: sinh viên làm đúng theo các hướng dẫn khi đăng nhập lần đầu vào MS Teams; sinh viên có trách nhiệm bảo mật tài khoản MS Teams mà Trường đã cung cấp).

Tài liệu hướng dẫn đăng nhập và sử dụng MS Teams cho người học

Video hướng dẫn đăng nhập và sử dụng MS Teams cho người học

Video hướng dẫn thay đổi mật khẩu, reset mật khẩu MS Teams đối với người học


 
THÔNG BÁO

Mẫu File bài thi cho người học - 7.5.2021

Mẫu File bài thi cho người học - 7.5.2021


 
                                            Thông báo số 80/TB-DHTM 

           (v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19) 

     Thông báo số 80/TB-DHTM v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA (DÀNH CHO NGƯỜI HỌC)

 
 
 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ